Здорова іжа Корисні рецепти Рецепти Це смачно!

Тістодляпирогівібулочек 7

Тістодляпирогівібулочок

Ця стравадужезручноподаватикожномугостюокремо. Можнавикористовуватибудь-якіовочі,якіувасєпосезонуабовивіддаєте перевагу. Авизнаєте,якприготуватикурячийпирігвгорщику? додав:

Пісочнешоколаднетісто5.0

Ближчедоекрану,упадаєшоколаду. Якщовихочете,щобвашеулюбленеласощібулоне тількиначинкоюввипічці,тодіпропонуювамрецептоснови. Підійдедлябагатьохваріантів. порапробувати! додав:

сирнібулочки "якпух" 5.0

Випічказсиромдуженіжна-їїможнасміливоподаватибезчаюабокави,такякбулочкипростотанутьу роті! Обов’язковоподивіться,якприготуватисирнібулочки "якпух" -смакота! додав:

Шоколаднийміні-пиріг3.7

Одинзтихідеальнихшоколаднихдесертів,якийне вимагаєкоментарів. Всього5інгредієнтів,аврезультатіувасшикарнийдесерт. Візьмітьназамітку,якприготуватишоколаднийміні-пиріг. . далі

Пирігзгарбузомбезборошна5.0

Не вартодумати,щоспектипиріг,вскладіякогонемаєборошна,неможливо. Тутвидізнаєтеся,якприготуватипирігзгарбузомбезборошна-збананоміяблуками. Випічкавиходитьнеймовірновологою. Додав:ТетянаПерова15.03.2018

Смаженіпиріжки(простийрецептнасироватці)4.0

Любітьсмаженіпиріжки? Раджупридивитисядо цього рецепту,томущовіндужепростийіпо ньомупиріжкивиходятьсмачнимиім’якиминавітьнанаступнийдень. Замістьсироваткиможнабратикефір. . далі

Несолодкібулочкинатоматному соку5.0

Дріжджовінесолодкібулочкизтоматногосокувідміннопідійдутьдляприготуваннядомашніхгамбургерівабовякостіальтернативизвичайномухлібу. Вонимаютьприємнийтоматнийсмакінасиченийколір. додав:

Банановікулькиу фритюрі3.7

Банановікулькиу фритюрівідміннопідійдутьдлядесертуабонаполуденок. додав:

Тістодляпирогівібулочек 7

Верзерезгрибами5.0

Верзерезгрибами-блюдомолдавськоїкухні,невеликізакусочніпирогизкапустою. Сьогодніхочузапропонуватисвійваріантвипічкиздвомавидамикапусти-квашеноїісвіжої,ізбілимисушенимигрибамиДодав:ЛесяФедунова05.03.2018

яблучнакростата

Кростата-цеспрощенийвидпирога. Дляньогоне потрібновозитисязліпленнямтесту,доситьвикластиначинкупо центру,звернутитрохикраюізапікати. Розповім,якприготуватияблучнукростату. додав:

Дріжджоветістодляледачих

Якщовилюбитедомашнювипічку,алене вмієтеабоне хочетевозитисязтестом,берітьнаозброєнняцюідею,якприготуватидріжджоветістодляледачих. Мінімумклопотуічудовийрезультат! . далі

Булочкинапиві

Пивочастовикористовуєтьсядлявипічки. Можназробитинайогоосновісолодкувипічку(коржики,печиво),хліб,булочки. Про один такийрецептірозповімсьогодні,якприготуватибулочкинапиві. . далі

Тістодляпирогівібулочек 7

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься.

*

code